گاهی اوقات شده گل بخرید و متوجه بوی مطبوعی که انتظار دارید نشوید؟چرا برخی از گل های رز خوشبو نیستند؟

این تحقیق که در خصوص شیمی رایحه رزها انجام شده، نشان می‌دهد که یک مسیر بیوشیمیایی در گلبرگ‌های گیاهان وجود دارد که بوی خوش تولید می‌کند. این مسیر می‌تواند به واریته‌های رز که فاقد بوی خوش هستند، مجددا معرفی شود.

محققان دانشگاه لیون فرانسه آنزیمی به نام RhNUDX1 را شناسایی کرده‌اند که در سلول‌های گلبرگ‌ها وجود دارد و ماده خوشبویی به نام مونتراپن گرانوییل تولید می‌کند که جز اصلی روغن رز است. این آنزیم نقش کلیدی در تولید بوی خوش در رزها دارد.

می‌توان این آنزیم را به واریته‌های جدید رز که در جریان تکامل به دلیل تمرکز بر رنگ و شکل بهتر، بوی خوبشان را از دست داده‌اند، القا کرد.

این تحقیق در مجله Science منتشر شده است.

ایسنا