پرورش بامبو کار راحتی است. این گیاه، غذای مورد علاقه خرسهای پانداست و در کشورهای شرق آسیا و نواحی استوایی می روید. سرعت رشد و پر بار شدن این گیاه در آب و هوای مناسب، حدود 6 متر در یک فصل است. در حدود چند…