نام و نام خانوادگی: سید صادق ارماقی

متولد: 1368 مشهد

شروع فعالیت گل آرایی : 1384

مکان های فعالیت در سطح شهر مشهد:

  • ملک آباد - فلسطین - گل خوشه
  • وکیل آباد - هنرستان - گل پاتریس
  • بلوار هاشمیه - گل نقره ای
  • بلوار فرامرز - گل گلبرگ
  • بلوار سناباد - گل قدس