نام و نام خانوادگی: امید جمشیدی نژاد

متولد: 1373 مشهد

شروع فعالیت گل آرایی : 1387

مکان های فعالیت در سطح شهر مشهد:

  • بلوار دانش آموز - برگ سبز
  • وکیل آباد - هنرستان - گل پاتریس
  • وکیل آباد - حافظیه - گل پاتریس 2
  • بلوار هاشمیه - گل رازقی
  • احمدآباد - رضا - گل رز
  • احمدآباد - کلاهدوز - گل ایمانا